La Xara és un poble constituït com una entitat d’àmbit territorial inferior al municipi (EATIM) administrativament independent, formant part del municipi de Dénia.

EQUIP DE GOVERN DE LA JUNTA VEÏNAL DE LA EATIM DE LA XARA a conseqüència de les eleccions locals celebrades EL DIA 25 DE MAIG DE 2019.

President:

  • Mª Teresa Pérez Conejero. (PSPV-PSOE).

Vocals:

  • Juan Naranjo Rubio (PSPV-PSOE). Vocal delegat de Festes i Esports. ( COMPARTIDA ).
  • Eva María Alberola Miñana (PSPV-PSOE). Vocal delegat d’Educació.
  • Juan García Arbona (PSPV-PSOE). Vocal delegat de Cultura i Participació Ciutadana.
  • Leonor Ausina Llacer (PSPV-PSOE). Vocal delegat de Majors i Igualtat.
  • Xavi Mut Palones (PSPV-PSOE). Vocal delegat de Joventut i Esports. ( COMPARTIDA ).
  • María Belen Delegido Priego (PSPV-PSOE). Vocal delegat de Medi Ambient.

Claveros:

  • Mª Teresa Pérez Conejero – Presidenta.
  • Juan José Abad Rodríguez – Secretario-Interventor.
  • María Sagrario Mendo Fernández – Tesorera Accidental.